Lập trình PLC S7-1500


 Chiêu sinh khóa học "Lập trình ứng dụng PLC S7-1500 cơ bản"


 

SỞ CÔNG THƯƠNG TP. CẦN THƠ

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Số:          /VƯCNCN-KHKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc


Cần Thơ, ngày       tháng  4 năm 2017


 

 

 

Với mục tiêu phát triển Phòng kiểm chứng Công nghệ tự động hóa, Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Vườn ươm) phối hợp với Khoa Công nghệ Đại học Cần Thơ và Hội tự động hóa Cần Thơ tổ chức khóa đào tạo “Lập trình ứng dụng PLC S7-1500 cơ bản” với sự hỗ trợ máy móc thiết bị từ Công ty TNHH Siemens Việt Nam.

Nay Vườn ươm kính thông báo đến Quý đơn vị nội dung khóa học cụ thể như sau:

  1. Tên chương trình đào tạo: Lập trình ứng dụng PLC S7-1500 cơ bản.

  2. Đơn vị thực hiện chương trình : Vườn ươm, Khoa Công nghệ trường Đại học Cần Thơ và Hội tự động hóa Cần Thơ.

  3. Đối tượng tham gia khóa đào tạo: Sinh viên chuyên ngành cơ điện tử, kỹ sư tự động hóa.

  4. Thời gian đào tạo: 40 - 45 tiết (4 ngày).

  5. Địa điểm học: Phòng kiểm chứng công nghệ tự động hóa, Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, đường số 8, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

  6. Số lượng học viên đào tạo: Dự kiến 12 học viên/ lớp.

  7. Giảng viên đào tạo: Đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm đến từ trường Đại học Cần Thơ cùng với cố vấn chuyên môn của công ty TNHH Siemens Việt Nam.

  8. Học phí đào tạo: 1.800.000 VNĐ/ Học viên/ khóa

Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành tất cả nội dung khóa học và đạt yêu cầu bài kiểm tra cuối khóa.

Để các khóa học được diễn ra đúng như kế hoạch, Vườn ươm kính đề nghị Quý đơn vị hỗ trợ giới thiệu các học viên có chuyên môn, đam mê đến tham dự các khóa học.

Sự hỗ trợ của Quý đơn vị chính là tiền đề thành công cho việc tổ chức lớp học.Thông tin chi tiết liên hệ

Bà Võ Thị Tuyết Tranh - số điện thoại: 0962.179.178 - Email:tuyettranh@gmail.com

Thời gian đăng ký : đến hết ngày 15/4/2017

Dự kiến khai giảng : 17/4/2017

Trân trọng./.

(Đính kèm tờ rơi chiêu sinh và đề cương chuyên đề)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHKD, L.04 GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Quốc


Tải về để xem thêm:

 


Dành Cho Quảng CáoXEM BÀI KHÁCTHEO DÕI CHÚNG TÔI

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Địa chỉ: đường số 8, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ