Dịch vụ cho thuê thiết bị


Trang thiết bị của phòng thí nghiệm hóa lý - vi sinh

Nếu nội dung phía trên không phải tiếng Việt, vui lòng bấm Ctr + F5 để load lại file.


QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PTN (KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG)

  

 Nếu nội dung phía trên không phải tiếng Việt, vui lòng bấm Ctr + F5 để load lại file.


QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PTN (CÓ HỢP ĐỒNG)

Nếu nội dung phía trên không phải tiếng Việt, vui lòng bấm Ctr + F5 để load lại file.THEO DÕI CHÚNG TÔI

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Địa chỉ: đường số 8, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ