Sơ đồ tổ chức 

 

    Ban Giám Đốc

Chức Vụ

    Ông Phạm Minh Quốc

Giám Đốc

    Ông Trần Hà Đông Quân

Phó Giám đốc

    Ông Phan Phước Hiền

Chuyên gia cao cấp

    Phòng Kế Hoạch

 

    Ông Nguyễn Cao Biện

Phó Trưởng phòng

    Ông Nguyễn Mạnh Thắng

Chuyên Viên

    Phòng Hành Chính

 

    Bà Trần Yến Vy

Phó Trưởng phòng

    Bà Lý Thị Xuân Mai

Phó Trưởng phòng

    Bà Lê Thị Thúy Ngọc

Chuyên Viên

    Ông Lê Hoàng Tý

Chuyên Viên

    Ông Lê Tấn Phát

Chuyên Viên

    Phòng Cơ Khí

 

    Ông Trần Ngọc Sơn

Phó Trưởng phòng

    Ông Đặng Tri Lý

Chuyên Viên

    Ông Lê Hữu Nghĩa

Chuyên Viên

    Phòng Chế Biến Thủy Sản

 

    Bà Dương Tú Liên

Phó Trưởng phòng

    Bà Nguyễn Vương Tường Vân 

Chuyên Viên

    Bà Phan Vĩnh Thịnh

Chuyên Viên

    Ông Trương Hoàng Khang

Chuyên Viên

    Phòng Chế Biến Nông Sản

 

    Ông Nguyễn Hoàng Nhu

Chuyên Viên

    Bà Tống Thị Quý

Chuyên Viên

    Bà Trần Thị Như Hà

Chuyên ViênDành Cho Quảng CáoXEM BÀI KHÁCTHEO DÕI CHÚNG TÔI

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Địa chỉ: đường số 8, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ