Phòng Kế hoạch - Kinh doanh


Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Kinh doanhTHEO DÕI CHÚNG TÔI

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Địa chỉ: đường số 8, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ