THÔNG BÁO - Về việc tuyển dụng viên chức (lần 2) năm 2020Ứng viên download mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

Download


THEO DÕI CHÚNG TÔI

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Địa chỉ: đường số 8, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ