Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức tháng 6 năm 2020Vườn ươm thông báo kết quả đến các ứng viên và niêm yết công khai

Thông báo này trên trang thông tin điện tử của Vườn ươm (kvip.com.vn)

và tại trụ sở làm việc trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra thông báo.

Qua thời gian trên, Vườn ươm sẽ quyết định công nhận kết quả xét tuyển trên./.


THEO DÕI CHÚNG TÔI

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Địa chỉ: đường số 8, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ