HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Giới thiệu chung

Kỹ thuật viên cơ khí máy nông nghiệp

Lập trình PLC S7-1500

Chiêu sinh khóa học "Lập trình ứng dụng PLC S7-1500 cơ bản"

THEO DÕI CHÚNG TÔI

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Địa chỉ: đường số 8, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ