TIN TỨC

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...


Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

Kết quả tuyển dụng tháng 2 năm 2018

Tin tuyển dụng tháng 2 năm 2018


Kết quả tuyển dụng tháng 8 năm 2017

Tin tuyển dụng tháng 8 năm 2017

Kết quả tuyển dụng tháng 5 năm 2017

Tin tuyển dụng tháng 5 năm 2017


Kết quả tuyển dụng tháng 3 năm 2017

Tin tuyển dụng tháng 3 năm 2017

THEO DÕI CHÚNG TÔI

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Địa chỉ: đường số 8, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ