TIN TỨC

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN TUYỂN VIÊN...

Chương trình CUSC & KVIP OPENDAY 2018 dành cho doanh nghiệp

Các khóa Ứng dụng CNTT dành cho khối doanh nghiệp

Thông tin tuyển dụng tháng 10 năm 2018


GCC 2018 Global Technology Commercialization workshop and shows in Việt Nam

Tin tuyển dụng tháng 8 năm 2018

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...


Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...


Kết quả tuyển dụng tháng 2 năm 2018

Tin tuyển dụng tháng 2 năm 2018

THEO DÕI CHÚNG TÔI

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Địa chỉ: đường số 8, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ