TIN TỨC

Tin tuyển dụng tháng 3 năm 2019

Hội thảo kêu gọi đề xuất tham gia cuộc thi chứng minh ý...

Kết quả tuyển dụng viên chức tháng 12 năm 2018

Kết quả tuyển dụng viên chức tháng 11 năm 2018


DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN TUYỂN VIÊN...

Chương trình CUSC & KVIP OPENDAY 2018 dành cho doanh nghiệp

Các khóa Ứng dụng CNTT dành cho khối doanh nghiệp

Thông tin tuyển dụng tháng 10 năm 2018


GCC 2018 Global Technology Commercialization workshop and shows in Việt Nam

Tin tuyển dụng tháng 8 năm 2018

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...


Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tháng...

THEO DÕI CHÚNG TÔI

VƯỜN ƯƠM CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Địa chỉ: đường số 8, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ